AKCJA KRWIODAWSTWA

17 MARCA 2019 r.

od godz. 9.00 do godz. 13.00

  

Akcja odbędzie się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola

w Nowej Jastrząbce 

 

Zapraszamy!!!