Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza

 osoby zainteresowane na

S Z K O L E N I E

Nowe wymogi dla rolników wynikające z Dyrektywy Azotanowej

 

Szkolenie rozpocznie  się 18.02.2019 r.

o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Lisia Góra