Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Zaświadczenie o rewitalizacji terenu

I.                   Podstawa Prawna:

·     Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592);

·     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);

·     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

·     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

II.                Wymagane wnioski:·         wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji terenu w obowiązujących planach zagospodarowania (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 6 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl    pobierz  >>tutaj<<
III.             Wymagane załączniki:·         brak
IV.              Dokumenty do wglądu·         brak
V.                 Opłaty·         17 zł w przypadku wydania zaświadczenia

 

VI.              Termin załatwienia sprawy·         7 dni

 

VII.           Miejsce załatwienia sprawy

·         Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Tel. 014 6784-347

VIII.        Godziny pracy

Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30

IX.              Jednostka odpowiedzialna

·         Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,

·         Osoba odpowiedzialna: Inspektor Teresa Szczupał

·         e-mail: szczupal@lisiagora.pl

X.                 Tryb odwoławczy·         Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra
XI.              Opłaty za odwołanie·         brak
XII.           Uwagi·         wnioski należy składać na dzienniku podawczym pok nr 10
Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top