Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy

  1. Gminna Spółka Komunalna w Lisiej Górze  ul. Rolnicza 39 (PSZOK)
  2. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona jest także na terenie sołectw w formie tzw. „wystawki” w czasie wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wystawiony do odbioru zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny winien być kompletny (bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itp.). O terminie akcji Urząd Gminy informuje bezpośrednio przed jej organizacją na stronie internetowej Gminy oraz przez ogłoszenia zamieszczone na tablicach informacyjnych.
  3. „Elektrośmieci” można również bezpłatnie oddać w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sklep ma obowiązek przyjąć taką samą ilość i rodzaj sprzętu, co nowo zakupiony, bez względu na markę.
Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top