Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Zbiórka azbestu na terenie Gminy Lisia Góra

Urząd  Gminy w Lisiej Górze  zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy, którzy zgłosili posiadanie wyrobów zawierających azbest przed 2012 rokiem (2011 i wcześniej) o potwierdzenie, czy w roku bieżącym zamierzają  usuwać  wyroby azbestowe. Gmina bezpłatnie odbierze wyroby azbestowe i podda je utylizacji. Również osoby, które posiadają wyroby zawierające azbest proszone są o wypełnienie ankiety – deklaracji i przekazanie w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze pok. nr 10. Ankieta dostępna również na stronie internetowej Gminy, możliwa do przesłania na adres rolnictwo@lisiagora.pl

Ankieta do pobrania >> TUTAJ <<

Copyrights © 2021 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top