Urząd  Gminy Lisia Góra uprzejmie informuje mieszkańców Gminy o planowanej  zbiórce odpadów wielkogabarytowych .

Mieszkańcy Gminy podczas zbiórki mogą bezpłatnie oddać to wszystko, co zalega im w domach. Zachęcamy do skorzystania z okazji i pozbycia się niepotrzebnych, starych przedmiotów m. in.:  kanap, materaców, poniszczonych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD (kompletnego), komputerów, laptopów, monitorów, drukarek, starych dywanów i wykładzin, wózków dziecięcych, zużytego sprzętu narciarskiego i sportowego, kołder, poduszek, zabawek dużych rozmiarów oraz innych odpadów wielkogabarytowych będących odpadami komunalnymi, które ze względu na swoje gabaryty nie mieszczą się w pojemnikach na śmieci.

Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (kosze) tj. do drogi publicznej. Odpady winny być wystawione w dniu ich odbioru najpóźniej do godz. 7.00.

Nie będą przedmiotem zbiórki: zużyte opony od samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników, odpady budowlane, w tym odpady po remontach, materiały niebezpieczne i żrące, części samochodowe, odpady będące przedmiotem segregacji (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe).

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w Gminie Lisia Góra (sektor II) obejmujący miejscowości: Brzozówka, Nowa Jastrząbka, Nowe Żukowice, Stare Żukowice, Zaczarnie.  

Nowe Żukowice      – 09.04.2018 r. – poniedziałek

Brzozówka               – 10.04.2018 r.  – wtorek

Nowa Jastrząbka  – 11.04.2018 r. – środa

Zaczarnie                 – 12.04.2018 r. – czwartek

Stare Żukowice      – 13.04.2018 r. – piątek

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w Gminie Lisia Góra (sektor I) obejmujący miejscowości: Breń, Kobierzyn, Lisia Góra, Łukowa, Pawęzów, Śmigno. 

Pawęzów, Lisia Góra Rejon I (ul. Rolnicza, 1-Maja, Bema, Kościuszki, Rataja, Sucharskiego, Łukowska, Witosa,  Tarnowska, Warzywna, Zagumnie) – 16.04.2018 r.  –poniedziałek

Łukowa, Lisia Góra  Rejon II (ul. Jaracza, Południowa, Długa, Mielecka, Szkolna) – 17.04.2018 r.  -wtorek

Breń, Kobierzyn, Śmigno – 18.04.2018 r. – środa

Informujemy jednocześnie, że jeśli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych na czas przewidziany harmonogramem, może je bez żadnych dodatkowych opłat oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych czyli tzw. PSZOK-u  prowadzonego przez Gminną Spółkę Komunalną w Lisiej Górze ul. Rolnicza 39.