W niedzielę 3.IX.2017 roku nasza parafia przeżywała Uroczystość odpustową ku czci świętej patronki – Matki Bożej Bolesnej. Tegoroczny odpust był powiązany ze „złotym” Jubileuszem kapłaństwa naszego Rodaka ks. prałata Kazimierz Starca. Warto bliżej poznać życie Czcigodnego Księdza Jubilata.

Ks. prałat urodził się dnia 10.IV1942 roku w Zaczarniu. 6 dni później został ochrzczony w kościele w Lisiej Górze. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Zaczarniu dalszą edukację rozpoczął w I LO w Tarnowie, a po jego ukończeniu, idąc za głosem Chrystusowego powołania wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po 6 latach formacji duchowo – intelektualnej otrzymał święcenia kapłańskie, dnia 4.VI.1967 roku przez posługę ks. bpa Jerzego Ablewicza. Mszę Świętą Prymicyjną odprawił 18.VI.1967 roku w Lisiej Górze.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach:

1967 – 1972 – Trzetrzewina

1972 – 1978 – Gorlice, par. Narodzenia NMP

1978 – 1983 – Tarnów – Katedra, par. Narodzenia NMP

Od połowy czerwca 1983 roku został proboszczem w parafii w Wielogłowach, gdzie wybudował piękny kościół pw. Miłosierdzia Bożego oraz kaplicę dojazdową w Woli Kurowskiej.Za swoją działalność duszpasterską został wyróżniony,  nie tylko przez władzę kościelną tytułem prałata Jego Świątobliwości Ojca Świętego, ale także przez Radę Powiatu Nowosądeckiego najwyższym odznaczeniem „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Od sierpnia 2012 roku przeszedł na emeryturę i został rezydentem w tejże parafii.

Nasze parafialne uroczystości  rozpoczęły się przywitaniem ks. Jubilata przez Klaudię Nytko na granicy parafii od strony Woli Rzędzińskiej przy specjalnej, pięknej bramie wykonanej przez mieszkańców Okręglika pod kierunkiem pana Józefa Małochleba. Czcigodnego Księdza Prałata przywitaliśmy, jak każe chrześcijańska tradycja, chlebem i solą. Następnie samochodem strażackim(niestety deszczowa pogoda uniemożliwiła przejazd specjalnym konnym powozem) ks. Jubilat przyjechał na plac kościelny. Tutaj został powitany przez orkiestrę dętą z Siedlisk Tuchowskich pod przewodnictwem dyrygenta kapelmistrza pana Bogdana Stefana oraz członków naszej OSP.

Uroczystości odpustowe w kościele rozpoczęły się programem jubileuszowym pięknie przygotowanym przez dzieci ze scholii „Armia Matki Bożej” pod kierownictwem pań Barbary Kużdżał i Kingi Szostak. Wśród delegacji składających życzenia ks. Jubilatowi, oprócz dzieci, byli także koledzy i koleżanki ze szkolnej ławy (Gruca Wanda, Piekielniak Elżbieta i Podolska Maria) oraz mieszkańcy Okręglika (Ciochoń Agnieszka i Czarnik Krzysztof).

Mszy Świętej przewodniczył sam ks. Jubilat w otoczeniu swoich kolegów, również przeżywających 50 lecie swojego kapłaństwa: ks. infułata dr. Władysława Kostrzewy, ks. kanonika Stanisława Krawczyka, ks. kanonika Józefa Kuchty, ks. kanonika Józefa Mroza i ks. prałata Józefa Trzópka. Wśród pozostałych celebransów byli: ks. prałat Stanisław Czachor (emerytowany proboszcz parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu), o. Andrzej Gut (ze zgromadzenia Ojców Karmelitów Bosych), o. Niward Chrobak (z zakonu Ojców Cystersów w Szczyrzycu), ks. kanonik Jan Pytka (rezydent w Lisiej Górze), ks. mgr Kazimierz Kruczyński (wikariusz naszej parafii) oraz ks. Tadeusz Lubelski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, nasz Rodak, zeszłoroczny „złoty” Jubilat, obecnie pomagający w pracy duszpasterskiej w Sopocie. On także wygłosił piękną homilię, w której ukazał nam Maryję jako wzór Służebnicy Pańskiej i wychowawczyni powołań kapłańskich, wiernie trwającej pod krzyżem Swojego Syna Jezusa Chrystusa.

W liturgii Mszy Świętej aktywnie brali udział nasi parafianie:

I czytanie – Brożek Bartłomiej

Psalm responsoryjny – Świętek Justyna i Nytko Klaudia

II czytanie – Nytko Wiesław

Modlitwa powszechna – Mondel Anna i Cichoń Stanisław

Po Jubileuszowej sumie, także przy udziale przybyłych z dekanatu Tarnów – Północ 20 księży oraz licznie zgromadzonych parafian odbyła się uroczysta procesja Eucharystyczna. Podczas niej oddawaliśmy cześć Chrystusowi, który pozostał z nami pod postacią chleba.