W bieżącym roku na terenie naszej gminy zajdą dwie zmiany w związku z gospodarką odpadami. Pierwsza, to nowy operator obsługujący mieszkańców, druga zmiany w opłatach.

Zgodnie z wymogami prawa, gmina Lisia Góra przeprowadziła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Jak się okazało, pierwszy przetarg musiał zostać unieważniony, ponieważ wystartowała tylko jedna firma proponując kwotę zbyt wysoką, która byłaby dużym obciążeniem tak dla mieszkańców, jak i budżetu gminy. W efekcie ogłosiliśmy drugi przetarg dzieląc gminę na dwa obszary. To spowodowało, że pojawił się kolejny oferent i w konsekwencji ceny spadły. Przetarg wygrała firma Conteko Sp. z o.o. z Radłowa. Cena okazała się być niższa o około 250 tysięcy złotych w porównaniu do pierwszego przetargu.

  • Kwota za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 r. w pierwszym unieważnionym przetargu wynosiła –  1.599.873,35 zł.
  • Kwota za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 r. w drugim przetargu wyniosła – 1.354.966,80 zł.

Niestety jest to i tak kwota wyższa niż dotychczas.

  • Kwota za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2017 r. wynosiła 936.808,76 zł.
  • Kwota za jaką będzie odbierać odpady komunalne spółka Conteko w 2018 r. jest wyższa od ceny, za jaką odbierane i zagospodarowywane były odpady w 2017 r. o 418.158,04 zł.

Skąd takie kalkulacje firm? Otóż po pierwsze, decyzją sejmowej większości wzrastają koszty składowania odpadów na wysypiskach. Po drugie, droższy jest transport i praca. Po trzecie, pojawił się dodatkowy obowiązek wprowadzenia segregacji odpadów ulegających biodegradacji, w tym szczególnie bioodpadów. Ten obowiązek też wynika z rządowej ustawy. W konsekwencji gospodarstwa, które zdeklarowały, że nie mają kompostownika, będą miały kolejny „worek” na w/w odpady (resztki jedzenia, obierki z owoców, warzyw, etc.). Po czwarte, wyraźnie wzrasta ilość odpadów odbieranych od mieszkańców.

Te wszystkie zmienne powodują, że firmy zajmujące się odpadami wyraźnie podniosły ceny. W konsekwencji musiały także wzrosnąć opłaty dla mieszkańców. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy Lisia Góra.

Stawki opłat obowiązujące w gospodarstwach domowych w roku poprzednim i w 2018 r:

 

Liczba osób w gospodarstwie Odpady zbierane selektywnie Odpady nie zbierane selektywnie

Stawka

w 2017 r.

Stawka

w 2018 r.

Stawka

w 2017 r.

Stawka

w 2018 r.

1 osoba 10 zł 12 zł 18 zł 21 zł
2 osoby 15 zł 18 zł 24 zł 32 zł
3 osoby 20 zł 24 zł 32 zł 43 zł
4 osoby 24 zł 28 zł 39 zł 50 zł
5 osób 28 zł 33 zł 42 zł 59 zł
6 osób 32 zł 38 zł 48 zł 68 zł
7 osób 36 zł 43 zł 54 zł 77 zł
8 osób

i więcej

40 zł 48 zł 60 zł 86 zł

 

Stawki opłat za pojemnik za jednorazowy wywóz, dotyczy firm i instytucji w roku poprzednim i w 2018 r.:

 

Wielkość pojemnika Odpady zbierane selektywnie Odpady nie zbierane selektywnie

Stawka

w 2017 r.

Stawka

w 2018 r.

Stawka

w 2017 r.

Stawka

w 2018 r.

120 L 13 zł 16 zł 20 zł 27 zł
240 L 24 zł 29 zł 36 zł 49 zł
360 L 30 zł 36 zł 45 zł 61 zł
1100 L 56 zł 67 zł 84 zł 114 zł
Kontener 7 m3 300 zł 360 zł 450 zł 612 zł

 

Trzeba zauważyć, że kwota z tytułu podwyżki tylko w połowie pokryje wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Pozostałą kwotę zabezpieczy gmina ze środków własnych. Warto też mieć świadomość, że decyzje o podwyżkach opłat podjęły prawie wszystkie gminy. Ogólna kwota za odbiór odpadów w naszej gminie jest i tak stosunkowo niska w porównaniu z gminami podobnej wielkości.

Mimo podwyżki opłat od 1 stycznia br., w gminie Lisia Góra średnia stawka opłat za mieszkańca jest niższa od stawek opłat w sąsiednich gminach od 18% do nawet 57%!

 

 

Arkadiusz Mikuła,

wójt gminy Lisia Góra