Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

28 – 29 października 2021 r.
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną preferowaną formą wypłaty pieniędzy będą przelewy na konto, dlatego prosimy o padanie nr konta we wniosku.

 

Wniosek do pobrania

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego