Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Aktualizacja danych

Do 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej zaktualizowanej deklaracji.
Do 14 dni od zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia powstania na niej odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia pierwszej deklaracji.
Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top