Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Bezpieczeństwo

Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących zagrożeń i zasad jak postępować.

Skip to content