Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Struktura organizacyjna Urzędu

Szanowni Państwo poniżej znajduje się struktura organziacyjna naszego Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Jest podział na referaty oraz opis stanowisk i osobę odpowiedzalną wraz z danymi kontaktowymi.

Wójt Gminy Lisia Góra
Arkadiusz Mikuła

Wójt Gminy Lisia Góra przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 7.30 – 12.00

pokój numer 15

Zastępca Wójta Gminy Lisia Góra
Piotr Miotła

Przyjmuje codziennie w godzinach pracy Urzędu

pokój nr 14 tel. wew. -126

e-mail: p.miotla@lisiagora.pl

Skarbnik Gminy
Monika Świątek

pokój numer 8 tel. wew. – 122

e-mail: skarbnik@lisiagora.pl

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Pokój nr

Stanowisko

Imię i nazwisko

Numer telefonu

E-mail

11

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Anna Stańczyk

wew. 121

bezpośredni: 146784-563

anna.stanczyk@lisiagora.pl

19

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych

Ewelina Stańczyk-Armatys

wew. 130

ewelina.armatys@lisiagora.pl

18

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Barbara Gawron

wew. 118

barbara.gawron@lisiagora.pl

15

Sekretariat

Justyna Gancarz

wew 111

ug@lisiagora.pl

Referat podatków

Kierownik Referatu: Marzena Sweder
wew. 119 / e-mail: podatki@lisiagora.pl

Pokój nr

Stanowisko

Imię i nazwisko

Numer telefonu

E-mail

1

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych

Katarzyna Chłopek

wew. 119

katarzyna.chlopek@lisiagora.pl

1

Inspektor ds. Wymiaru Podatków

Joanna Marciniec

wew. 119

joanna.marciniec@lisiagora.pl

1

Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Archiwista

Magdalena Libirt

wew. 119

mlibirt@lisiagora.pl

Referat finansowy

Kierownik Referatu: Monika Świątek – Skarbnik Gminy
wew. 122 / e-mail: skarbnik@lisiagora.pl

Pokój nr

Stanowisko

Imię i nazwisko

Numer telefonu

E-mail

9

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Grażyna Kocoł

wew. 114

gkocol@lisiagora.pl

9

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Mariola Ostręga

wew. 114

mostrega@lisiagora.pl

9

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Renata Ciochoń

wew. 114

rciochon@lisiagora.pl

9

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Marta Banaś

wew. 114

banasm@lisiagora.pl

9

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Małgorzata Barnaś

wew. 114

mbarnas@lisiagora.pl

4

Stanowisko ds. obsługi płacowej

Anna Mróz

wew. 127

a.mroz@lisiagora.pl

8

Stanowisko ds. obsługi płacowej

Edyta Wózek

wew. 132

ewozek@lisiagora.pl

9

Stanowisko ds. księgowych

Beata Janda

wew. 114

beata.janda@lisiagora.pl

1

Kasjer

Elżbieta Smoleń

wew. 131

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Pokój nr

Stanowisko

Imię i nazwisko

Numer telefonu

E-mail

5

Architekt

Andrzej Szczebak

wew. 123

architekt@lisiagora.pl

5

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Teresa Szczupał

wew. 123

szczupal@lisiagora.pl

5

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Agnieszka Kusek

wew. 123

agnieszka.kusek@lisiagora.pl

6

Stanowisko ds. dróg i komunikacji

Rafał Sysło

wew.124

drogi@lisiagora.pl

6

Główny inspektor ds. inwestycji

Łukasz Stolarz

wew.135

stolarz@lisiagora.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik Referatu: Robert Szawica
wew. 117 / e-mail: r.szawica@lisiagora.pl

Samodzielne stanowiska

Pokój nr

Stanowisko

Imię i nazwisko

Numer telefonu

E-mail

17

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i placówek oświatowych

Barbara Gawron

wew. 118

barbara.gawron@lisiagora.pl

10

Dziennik Podawczy

Bożena Schab

wew. 100

bschab@lisiagora.pl

11

Stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw wojskowo-obronnych i zarządzania kryzysowego

Małgorzata Jantoń

wew. 121 lub 14-67-85-63

mjanton@lisiagora.pl

24

Stanowisko ds.rozwoju lokalnego, promocji oraz środków pomocowych

Anna Brzezińska

wew. 116

apabian@lisiagora.pl

18

Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu, Ewidencja Działalności Gospodarczej

Rafał Nowak

wew.125

nowak@lisiagora.pl

10

Stanowisko ds. rolnych - ODR

Agnieszka Durczyńska

wew. 100

21

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień

Małgorzata Kocoł

wew. 134

m.kocol@lisiagora.pl

Inspektor Ochrony Danych

Paulina Pikul

iod@lisiagora.pl

Pokój nr

Stanowisko

Imię i nazwisko

Numer telefonu

E-mail


Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Krystyna Sroka


mienie@lisiagora.pl

3

Stanowisko ds. Gospodarki Ściekowej

Beata Bogdańska-Lis

wew. 117

beata.lis@lisiagora.pl

16

Ekodoradca

Sylwia Bednarz

wew. 141

ekodoradca@lisiagora.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr

Stanowisko

Imię i nazwisko

Numer telefonu

E-mail

11

Zastępca kierownika USC

Anna Kapustka

wew. 121

usc@lisiagora.pl

Skip to content