Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Oświata

Na terenie Gminy Lisia Góra działają następujące placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra:

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym są Stowarzyszenia:

Łącznie na terenie Gminy funkcjonuje:

  • 11 szkół podstawowych w tym: 10 samodzielnych, 1 szkoła podstawowa pracująca
    w ramach Zespołu Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce.
  • 5 samodzielnych przedszkoli
  • 1 przedszkole pracujące w ramach Zespołu Szkół.

Dane liczbowe

Przedszkola

Zatrudnienie nauczycieli oraz liczba dzieci w przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022 – placówki samodzielne.

Lp.

Przedszkole

Liczba dzieci

Liczba etatów nauczycieli

1

Nowe Żukowice

46

4,40

2

Zaczarnie

67

7,47

3

Stare Żukowice

119

10,19

4

Łukowa

62

5,92

5

Lisia Góra

177

17,59

RAZEM

539

45,57

SZKOŁY PODSTAWOWE – organ prowadzący Gmina Lisia Góra

Zatrudnienie nauczycieli oraz liczba dzieci w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 – placówki samodzielne.

Lp.

Szkoła Podstawowa

Liczba uczniów

Liczba etatów nauczycieli

1

Breń

95

13,06

2

Brzozówka

165

20,14

3

Łukowa

110

14,34

4

Nowe Żukowice

103

17,63

5

Pawęzów

174

19,93

6

Zaczarnie

177

24,02

7

Stare Żukowice

157

24,61

8

Lisia Góra

297

43,44

RAZEM

1420

197,21

SZKOŁY PODSTAWOWE – organ prowadzący STOWARZYSZENIA

Zatrudnienie nauczycieli oraz liczba dzieci w Szkołach Podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Szkoła Podstawowa

Liczba uczniów

Liczba etatów nauczycieli

1

Kobierzyn

85

12,64

2

Śmigno

69

16,11

RAZEM

154

28,75

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GMINNEGO PRZEDSZKOLA – organ prowadzący Gmina Lisia Góra

Zatrudnienie nauczycieli oraz liczba dzieci w Zespole w roku szkolnym 2021/2022

Miejscowość

Liczba uczniów

Liczba etatów nauczycieli

Nowa Jastrząbka

210

20,04

Szkoła Podstawowa

142

Przedszkole

68

Skip to content