Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Informacje o Gminie

Herb Gminy Lisia Góra
Flaga Gminy Lisia Góra
Położenie na mapie Gminy Lisia Góra

Położenie Geograficzne

Gmina Lisia Góra położona jest w województwie małopolskim, w powiecie ziemskim tarnowskim.

Zajmuje powierzchnię 105 km2 co stanowi 13,1% obszaru całego powiatu i 0,07% powierzchni województwa małopolskiego.

Gmina Lisia Góra obejmuje 11 sołectw. 

L.P.

SOŁECTWO

POWIERZCHNIA (w ha)

% DO OGÓŁU

1.

Breń

266

2,57

2.

Brzozówka

379

3,64

3.

Kobierzyn

542

5,19

4.

Lisia Góra

1680

15,99

5.

Łukowa

931

8,89

6.

Nowa Jastrząbka

1526

14,59

7.

Nowe Żukowice

1109

10,58

8.

Pawęzłów

451

4,33

9.

Stare Żukowice

1931

18,37

10.

Śmigno

554

5,31

11.

Zaczarnie

1106

10,54

Razem:

10540

100

Największymi sołectwami w gminie są: Stare Żukowice (18,37%), Lisia Góra (15,99%) i Nowa Jastrząbka (14,59%). Najmniejszy powierzchniowo jest Breń (2,57%) i Brzozówka (3,64%).

Gmina Lisia Góra graniczy z następującymi gminami:

  • od południa z miastem Tarnowem (powiat grodzki) i gminą Tarnów (wsiami Wola Rzędzińska i Jodłówka Wałki),
  • od zachodu z gminą Żabno,
  • od północy z gminą Dąbrowa Tarnowska i gmina Radgoszcz,
  • od wschodu z gminą Czarna i gminą Radomyśl Wielki (gminy województwa podkarpackiego).


Od większych ośrodków przemysłowych gmina Lisia Góra położona jest w odległości:

  • Tarnów – 10 km,
  • Kraków – 88 km,
  • Kielce – 125 km.

Gmina znajduje się na trasie drogi krajowej nr 73 Tarnów – Kielce i drogi wojewódzkiej nr 984 do Radomyśla Wielkiego i Mielca.

Ludność

Gminę Lisia Góra zamieszkuje 15 460 osób (stan na 30.06.2021 r.) gęstość zaludnienia tego terenu wynosi 147 osób na km2

Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkańców gminy w poszczególnych sołectwach.

L.P.

Sołectwo

Kobiety

Mężczyźni

Razem mieszkańcy

% do ogółu

1.

Breń

405

415

820

5

2.

Brzozówka

724

718

1442

9

3.

Kobierzyn

286

306

592

4

4.

Lisia Góra

1632

1613

3245

21

5.

Łukowa

617

585

1202

8

6.

Nowa Jastrząbka

630

599

1229

8

7.

Nowe Żukowice

514

511

1025

7

8.

Pawęzów

513

540

1053

7

9.

Stare Żukowice

969

959

1928

12

10.

Śmigno

462

448

910

6

11.

Zaczarnie

1048

966

2014

13

RAZEM:

7 800

7 660

15 460

100

Najwięcej osób zamieszkuje sołectwa: Lisia Góra, Stare Żukowice i Zaczarnie, natomiast w sołectwie Kobierzyn jest najmniejsza liczba mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia występuje w solectwach Breń i Brzozówka, najmniejsze zaś jest w sołectwach Łukowa i Nowa Jastrząbka.

Skip to content