Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

System Gospodarowania Odpadami

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lisia Góra

1 stycznia 2012r weszła w życie ustawa z dnia 01.07.2011 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta wprowadziła zupełnie nowe podejście do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. System ten zacznie obowiązywać od 01 lipca 2013 roku.
Dotychczas to właściciele nieruchomości podpisywali umowę z firmą wywożącą śmieci. Od 1 lipca 2013r to gmina będzie właścicielem wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych i jej obowiązkiem będzie odebranie tych odpadów od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez nich opłatę.
Główne cele wprowadzenia ustawy:
  • uszczelnienie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez objęcie systemem wszystkich mieszkańców gminy
  • zapobieganie wywożeniu odpadów komunalnych do lasu na dzikie wysypiska i spalaniu odpadów w piecach domowych, a przez to poprawa ochrony środowiska
  • dostosowanie polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do wymogów unijnych.
 
Obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Obowiązek aktualizacji danych

Do 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej zaktualizowanej deklaracji.
Do 14 dni od zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia powstania na niej odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia pierwszej deklaracji.

DEKLARACJA A  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Do pobrania >>wersja edytowalna<< 

Do pobrania >>wersja PDF<<

Rejestr Działalności Regulowanej – do pobrania >>tutaj<<

Skip to content