Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Ankieta dotycząca zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Lisia Góra informuje mieszkańców Gminy o obowiązku wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do Urzędu Gminy Lisia Góra pok. nr 10 /dziennik podawczy/ ,za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lisia Góra ul. 1 Maja 7; 33-140 Lisia Góra, bądź skanu ankiety pocztą elektroniczna na adres: rolnictwo@lisiagora.pl

Do pobrania:

Copyrights © 2022 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top