Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Akcja Zima Gminnego Ośrodka Pomocy w Lisiej Górze

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze mając na uwadze szczególnie osoby bezdomne, ubogie, samotne, starsze i niepełnosprawne, zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Lisia Góra o udzielanie wszelkich informacji dotyczących osób potrzebujących natychmiastowej pomocy w związku z okresem zimowym, niskich temperatur i opadów śniegu.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze udziela pomocy w formie:

  • schronienie w Schronisku dla Osób Bezdomnych „ Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej „ Tarnów, ul. Prostopadła 9a

  • gorącego posiłku

  • pomocy finansowej w formie : zasiłku celowego na dofinansowanie zakupu odzieży, obuwia , żywności

  • pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej

Informacje na temat osób potrzebujących wsparcia przyjmują pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze – telefon 14 678 45 68, 14 678 46 78 w. 120

 

Interwencje można również zgłaszać:

Policji – 997, ( 47) 831 21 22

Numer alarmowy – 112

Skip to content