Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Analiza zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie gminy Lisia Góra

Zdrowa atmosfera w Małopolsce

Informujemy, że gmina Lisia Góra przystąpiła do przeprowadzenia analizy zjawiska ubóstwa energetycznego, którego celem jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych tym zjawiskiem. Konieczność wykonania przez gminę Lisia Góra analizy zjawiska ubóstwa energetycznego wynika z obowiązującego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Sposób przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie naszej gminy jest zgodny z wytycznymi służącymi przygotowaniu bazy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym przyjętymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/wytyczne-ubostwo-energetyczne/

Do przeprowadzenia analizy zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Lisia Góra została upoważniona firma:   

Zakład Analiz Środowiskowych

Eko-precyzja Czupryn Paweł,

z siedzibą w Ustroniu

43-450, ul. Sikorskiego 10.

 

Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków energetycznych  i niskiej efektywności energetycznej zamieszkiwanego budynku. Osoby dotknięte ubóstwem energetycznym to nie tylko zatem te, które pobierają zasiłki celowe, dodatki energetyczne i mieszkaniowe, ale również osoby i rodziny, których budżet domowy z trudem pokrywa rachunki za energię, bądź zmusza do bardzo dużych oszczędności w tym zakresie. Dlatego też  niezwykle ciężko  jest oszacować  ile osób jest dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego. Gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego często nie stać na termomodernizację domów oraz na wysokosprawne urządzenia grzewcze i energetyczne.

Istnieją trzy najistotniejsze przyczyny zjawiska ubóstwa energetycznego. Występują one odrębnie lub potęgują się wzajemnie:

  • zły stan techniczny budynków mieszkalnych i systemów grzewczych oraz ich niska efektywność energetyczna
  • ograniczone możliwości finansowe, często ubóstwo ekonomiczne, uniemożliwiające dokonywanie systematycznych opłat za energię;
  • nieumiejętne, nieoszczędne korzystanie z dostępnej energii – używanie nieefektywnego, nieenergooszczędnego sprzętu, brak świadomości nieuzasadnionych strat energii, brak wiedzy na temat możliwości oszczędzania energii.

 

Skip to content