Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Z  uwagi  na  obowiązek  osiągnięcia  wymaganego  poziomu  recyklingu  przez  gminę, udostępniamy  do  wypełnienia przez mieszkańców  naszej  gminy  ankietę,   która   dotyczy zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Wyniki ankiet przyczynią się do osiągnięcia pożądanego poziomu recyklingu. 
Za nieosiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, gmina otrzymuje wysokie kary.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do sprawy i złożenie  wypełnionych ankiet .

Wypełnioną ankietę należy  przekazać do:

  • Urzędu Gminy w Lisiej Górze. ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra  pok. nr 3
  • Wysłać na maila rolnictwo@lisiagora.pl

 

Ankieta do pobrania:

Wersja docx   >>tutaj<<

Wersja PDF   >>tutaj<<

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 14 6784678  wew. 155 lub 117.

 

Skip to content