Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu

Szanowni Państwo!

W związku ze stwierdzeniem na terenie województwa małopolskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków dzikich, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż:

– Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko w 2023 roku stwierdzono 27 ognisk HPAI u drobiu oraz 9 ognisk HPAI u ptaków dzikich*

– Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw

– główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki

Przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa może być również człowiek, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, w tym:

 • Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami
 • Przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami
 • Nie poić utrzymywanych ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
 • Oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem
 • Zgłaszać do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączenie ptaków utrzymywanych na stałe w budynkach mieszkalnych
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym  kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób
 • Nie wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych
 • Dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację dotyczącą upadków, spadku nieśności i pobierania paszy

Zawiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się stadem o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych:

 • Zwiększona śmiertelność,
 • Spadek pobierania paszy i wody,
 • Spadek nieśności,
 • Objawy nerwowe,
 • Biegunki
 • Sinicy, wybroczyn

* Według stanu na 18.01.2023 r.

 

Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

Ulotka dotycząca bioasekuracji

Skip to content