Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

APEL o ograniczenie zużycia wody – informacja GSK

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lisiej Górze apeluje o racjonalne korzystanie z wody w czasie upałów. Zakazuje się w tym czasie napełnienia basenów, mycia pojazdów, a także podlewania roślin, trawników. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, a takie czynności jak wyżej wymienione mogą spowodować wystąpienie przerw w dostawie wody. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do apelu.

Skip to content