Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

CEEB – obowiązki zgłoszenia zmian źródeł ciepła oraz nowych budynków

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków po zmianie i uruchomieniu źródła ciepła oraz oddaniu budynku do użytkowania (uruchomieniu źródła ciepła) są zobowiązani do złożenie deklaracji w powszechnym spisie źródeł ciepła . Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Zaznaczamy że w przypadku gdy mieszkaniec, który był zobowiązany, a dotychczas nie złożył deklaracji do CEEB powinien ją niezwłocznie złożyć.

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Jak możemy złożyć deklarację?

  1. Za pośrednictwem Urzędu Gminy Lisia Góra składając w formie papierowej:
    • wypełniony dokument można będzie wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lisia Góra adres: ul. 1 Maja 7; 33-140 Lisia Góra pokój nr.10 
  1. W formie elektronicznej: https://zone.gunb.gov.pl/pl/deklaracja-ceeb

 

deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022

Skip to content