Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wsparcie inwestora

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ulokowanie na terenie Gminy Lisia Góra swojej działalności mogą liczyć na wsparcie władz lokalnych oraz wsparcie na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

WSPARCIE NA POZIOMIE LOKALNYM

Podatki lokalne                                      

Stawka podatku od nieruchomości, związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w 2023 roku wynosi

21,00 zł od m2 powierzchni użytkowej

Aktualne stawki podatków oraz obowiązujące uchwały i zakres zwolnień można znaleźć na

https://bip.malopolska.pl/uglisiagora,m,416701,na-rok-2023.html

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie                  

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie  oferuje wiele form wsparcia dla pracodawców:

 • wsparcie tworzenia miejsc pracy,
 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP w Tarnowie, ul. Bema 3, dzwoniąc pod numer telefonu 14 68 82 300, a także pod adresem

https://tarnow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

WSPARCIE NA POZIOMIE REGIONALNYM

Tarnowski Klaster Przemysłowy to spółka akcyjna której celem  jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. TKP S.A. swe zasoby i kompetencje dedykuje firmom działającym na rynku od lat, jaki i tym dopiero startującym.  

Więcej informacji na stronie: https://tkp.com.pl/

Centrum Business in Małopolska  partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, prowadzący zintegrowany system obsługi inwestorów (one – stop – shop), w ramach którego współpracują Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Głównym zadaniem  centrum jest wspieranie inwestorów zarówno zagranicznych jak i krajowych zainteresowanych lokowaniem nowych inwestycji na terenie Małopolski oraz wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej małopolskich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie: https://tkp.com.pl/

WSPARCIE NA POZIOMIE KRAJOWYM

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Więcej informacji na stronie: https://pfr.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, której celem jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/

OPIEKA POINWESTYCYJNA

Celem opieki poinwestycyjnej jest wspieranie rozwoju istniejących w gminie przedsiębiorstw, a także zapobieganie ich ewentualnym relokacjom. Wdrażanie opieki poinwestycyjnej w gminie Lisia Góra realizowane jest poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów, a następnie pozyskiwanie informacji o problemach, z którymi zmagają się inwestorzy.

Plan opieki poinwestycyjnej w gminie Lisia Góra:

 1. Pomoc inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy.
 2. Pomoc w procesie reinwestycji (m.in. dostosowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aranżowanie spotkań z właścicielami gruntów inwestycyjnych).
 3. Promowanie działalności przedsiębiorstw na wydarzeniach/ targach krajowych
  i międzynarodowych, w których uczestniczy Gmina.
 4. Utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami m.in. poprzez organizowanie cyklicznych spotkań.
 5. Angażowanie przedsiębiorców w lokalne i ponadlokalne wydarzenia społeczne, umożliwiając promocję firm i budowanie ich lokalnej tożsamości.
 6. Promowanie działalności naszych przedsiębiorstw w gminach partnerskich.
 7. Popularyzowanie informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniach oraz pozyskania środków zewnętrznych  na rozwój działalności.
 8. Pośredniczenie w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi obsługę inwestorów na szczeblu ponadlokalnym.
Skip to content