Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

DODATEK WĘGLOWY

węgiel - dodatek węglowy 3000 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje że można już składać wnioski  o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymiwpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (DZ. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, i 1576)

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek  ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się  w terminie do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada  2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów (14) 678-45-68,

(14) 678-47-76, w godzinach pracy Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 17.00 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku oraz w piątki od 7:30 do 14:30

 

Wniosek do pobrania

Skip to content