Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Dofinansowanie dla OSP Zaczarnie

Kolejnym cennym sprzętem, które trafiło na wyposażenie OSP Zaczarnie, zakupionym w ramach projektu „Realizacja Inicjatywy w Obszarze Ekonomii Społecznej” realizowanym przez Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego jest kamera termowizyjna FLIR K2 oraz podkrzesywarka spalinowa STIHL HT 105.
 
Cel główny : Zwiększenie konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej jako organizacji działających w sektorze ekonomii społecznej.
Cel szczegółowy 1: Rozwój działalności PES pod kątem uruchomienia odpłatnych usług.
Cel szczegółowy 2: Wsparcie rozwoju współdziałania PES dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej.
 
W ramach projektu nasza jednostka ma możliwość wypożyczania sprzętu, w który została doposażona: kamera termowizyjna Flir K2 oraz podkszesywarka spalinowa HT 105 marki STIHL.
 
Skip to content