Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Dzień Edukacji Narodowej w Nowej Jastrząbce

Choć z małym opóźnieniem to jednak z umiarkowanym rozmachem 17.10.2022 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Gminnego w Nowej Jastrząbce, odbyły się uroczyste obchody gminne tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej. Lokalizacja imprezy nie była dziełem przypadku, albowiem zespół doczekał się nowego boiska sportowego i zgodnie z panującym zwyczajem należało go uroczyście otworzyć i poświęcić. Tak też się stało. Punktualnie o godz. 10:00 wstęgę w barwach narodowych przecięli:  wójt gminy Lisia Góra – Arkadiusz Mikuła, przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Witek, dyr. Zespołu – Bożena Świątek, posłanki na Sejm RP – Urszula Augustyn i Anna Pieczarka, wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie – Delegatura w Tarnowie – Teresa Sowa,  oraz Monika Tomala – radna, z-ca przewodniczącego Rady Gminy i jednocześnie sołtys sołectwa Nowa Jastrząbka. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Stanisław Łątka – proboszcz parafii w asyście wikariusza ks. Leszka Sekuły. Po poświęceniu nie obeszło się bez pierwszego kopnięcia piłki, zagrywki w siatkówkę, rzutu piłką do kosza i serwu rakietą tenisową. W tej roli wystąpili  wójt gminy, przewodniczący Rady Gminy, dyr Zespołu, sołtys sołectwa i poseł na Sejm Urszula Augustyn. Część oficjalna już na sali gimnastycznej rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły z wizerunkiem bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki. Odegranie hymnu państwowego, powitanie w wykonaniu gospodyni obiektu i jednocześnie współorganizatorki Bożeny Świątek, poprzedziło program artystyczny choć krótki, to jednak bardzo treściwy pod względem merytorycznym. W swym wystąpieniu wójt gminy Arkadiusz Mikuła pogratulował nowego obiektu sportowego, zwrócił uwagę na szereg działań będących w toku jak również planowanych na rzecz oświaty, a przede wszystkim podziękował obecnej kadrze nauczycielskiej za trud pracy edukacyjnej i wychowawczej. W podobnym tonie wybrzmiały wypowiedzi posłanek i wizytator. Od szeregu lat Dzień Edukacji Narodowej w gminie jest okazją do przyznawania nagród, gratulacji, życzeń i podziękowań adresowanych do dyrektorów szkół , przedszkoli jak również nauczycieli. Wójt gminy wraz z przewodniczącym Rady Gminy wręczyli wyżej wymienionym okolicznościowe adresy gratulacyjne i kwiaty. Symboliczny poczęstunek jako ostatni punkt programu, był okazją do refleksji na temat święta i otaczającej nas rzeczywistości.

Skip to content