Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Program „Czyste Powietrze”

Informacje na temat rządowego programu „Czyste Powietrze”. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze!

Uprzejmie informujemy, że Punkt Obsługi znajduje się  w Urzędzie Gminy Lisia Góra pokój nr 16,  tel. 14 678 46 78 wew. 141

poniedziałek                                                     nieczynne  
wtorek             składanie wniosków, konsultacje   800 – 1500
środa               składanie wniosków, konsultacje   800 –  1500
czwartek          konsultacje                                800 –  1400
piątek                                                                nieczynne

Proszę o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z ekodoradcą.

Kto może skorzystać  ?

Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Budynek musi być oddany do użytku!

Na jakie zadania ?

 • wymiana kotła na paliwo stałe – na efektywne źródło ciepła NIE MA DOFINANSOWANIA NA KOTŁY WĘGLOWE!
 • przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła na dotowane w Programie można skorzystać z:
  • instalacja CO i CWU
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna
  • kolektory słoneczne
 • wymiana stolarki okiennej, drzwiowej ( w tym bramy garażowej)
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • audyt energetyczny

 

Forma dofinansowania:

 • dotacja,
 • dotacja z prefinansowaniem,
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego- obsługiwana przez banki, które mają podpisane porozumienie z NFOŚiGW

 

Terminy:

 • realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • podpisywanie umów  do:  31.12.2027 r.
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

 

Zaświadczenia

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w poziomie podwyższonym i najwyższym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu CZYSTE POWIETRZE do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W przypadku mieszkańców Gminy Lisia Góra zaświadczenia wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Ważne: wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!
Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111).

Gospodarstwo domowe tworzą:
1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Podstawa prawna:
1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

 

Więcej informacji na stronach:

https://portal.wfos.krakow.pl/

https://www.wfos.krakow.pl/

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Zestawienie danych dotyczących realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w Gminie Lisia Góra na dzień 31.12.2023 r.

 

W związku z otrzymywanymi informacjami o pojawianiu się nieuczciwych firm oferujących usługi w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, NFOŚiGW przygotował komunikat dla potencjalnych beneficjentów.

Treść komunikatu do pobrania >>tutaj<<

Informacje o programie

Program Czyste Powietrze
Dla mieszkańców
Rafał Nowak

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego    „Czyste Powietrze”  W ramach zmian Programu : Podwyższone zostały

Czytaj więcej »
Program Czyste Powietrze
Dla mieszkańców
Mateusz Muniga

Nowa wersja programu „Czyste Powietrze”

W marcu br. Zarząd i Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęły zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, które mają przyspieszyć i ułatwić ubieganie się o dofinansowanie

Czytaj więcej »
Skip to content