Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Gmina Lisia Góra otrzymała blisko 1 mln zł na zabytki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W dniu 14 lipca 2023 r. zostały ogłoszone wyniki naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na liście beneficjentów znajduje się Gmina Lisia Góra. Otrzymaliśmy dofinansowanie do wszystkich złożonych wniosków.

Dofinansowanie z Programu wynosi 98 procent wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2 procent. Gmina Lisia Góra otrzymała  środki finansowe w wysokości:

  • 294 000,00 zł na realizację inwestycji: „Renowacja dwóch bocznych ołtarzy kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Jastrząbce”,
  • 588 000,00 zł na realizację inwestycji: „Renowacja parku miejskiego w miejscowości Łukowa”,
  • 98 000,00 zł na realizację inwestycji: „Renowacja kapliczki przydrożnej Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starych Żukowicach”.

W ramach programu finansowane są obiekty posiadające wpis do rejestru zabytków lub znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. Wybrane do renowacji w Programie obiekty są bardzo ważne dla społeczności gminnej, a dzięki otrzymanemu wsparciu będą odzyskiwać swój blask i służyć kolejnym pokoleniom.

 

Skip to content