Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Gmina

Gmina (z niem. Gemeinde) – jednostka podziału administracyjnego.

Stanowi wspólnotę samorządową (mieszkańcy gminy) oraz odpowiednie terytorium, tj. obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, jak również więzi społeczne i gospodarcze zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.

Organizacja prawna i pozycja ustrojowa gminy różnią się w poszczególnych państwach i są zwykle określane ustawowo.

źródło WIKIPEDIA

Zobacz informacje na temat Gminy Lisia Góra.

Skip to content