Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Informacja o końcowej sprzedaży węgla

Węgiel

Uprzejmie informujemy, że Gmina Lisia Góra rozpoczyna końcową sprzedaż paliwa stałego z dniem 08 maja 2023r. dla następującego asortymentu:

  1. węgiel  w asortymencie orzech- 35,8 ton
  2. ekogroszek/ groszek – 58,8 ton

Prawo do zakupu węgla po cenie 1900 zł brutto (cena z transportem pod wskazany adres) będą miały osoby, którym przysługuje dodatek węglowy.

Regulacje prawne określające końcową sprzedaż węgla zakładają zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Dodatkowo ustawodawca umożliwił sprzedaż węgla dla mieszkańców innych gmin tj. zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego i udokumentują ten fakt zaświadczeniem wójta, burmistrza prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego można składać się na piśmie na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Lisia Góra pokój 10 w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 8 maja 2023r. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Do pobrania:

Wniosek sprzedaży końcowej

Skip to content