Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 203/1 obręb Brzozówka objętej KW nr TR1T/00089288/5

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014, poz.1490 z późn.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 203/1 o pow. 0,78 ha, położonej w m. Brzozówka, gmina Lisia Góra, objętej KW Nr TR1T/00089288/5 będącej własnością Gminy Lisia Góra odbył się w dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra.
Wadium: 70 000,00 zł.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosiła: 1 107 000,00 zł.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Minimalne postąpienie ustalono na kwotę: 20 000,00 zł.
Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 0 zł.
Nabywcą nieruchomości ustalony został: brak ofert.

z up. Wójta
mgr inż. Piotr Miotła
Zastępca Wójta Gminy

Treść informacji

Skip to content