Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 356/4 obręb Nowe Żukowice objętej KW nr TR1T/00063388/8

Nasz znak: B.6840.1.2.2023

Lisia Góra, 14.05.2024 r.


INFORMACJA

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 

 na sprzedaż dz. nr 356/4 obręb Nowe Żukowice
objętej
KW nr TR1T/00063388/8

 

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021, poz.2213 z późn.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 356/4 o pow. 0,20 ha, położonej w m. Nowe Żukowice, gmina Lisia Góra, objętej KW Nr TR1T/00063388/8 będącej własnością Gminy Lisia Góra odbył się w dniu 6 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra.                                                                   

 

 

Wadium: 2000,00 zł.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosiła: 28 900,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę: 500,00 zł. 

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 0 zł.

Nabywcą nieruchomości ustalony został: brak ofert.

 

                                                                                      z up. Wójta

                      mgr inż. Piotr Miotła
                  
Zastępca Wójta Gminy

Skip to content