Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 3/5 w dz. nr 966/38 obręb Stare Żukowice objętej KW nr TR1T/00063293/5

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021, poz.2213 z późn.zm.) Wójt Gminy Lisia Góra informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 3/5 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 966/38 o pow. 0,29 ha, położonej w m. Stare Żukowice, gmina Lisia Góra, objętej KW Nr TR1T/00063293/5 będącej współwłasnością Gminy Lisia Góra odbył się w dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra.                                                                  

Wadium: 5 000,00 zł.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosiła: 99 563,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę: 2 000,00 zł. 

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 0 zł.

Nabywcą nieruchomości ustalony został: brak ofert.

 

                                                                                      z up. Wójta

                      mgr inż. Piotr Miotła
                  
Zastępca Wójta Gminy

Skip to content