Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Informacja o wyniku rokowań po drugim przetargu na sprzedaż dz. nr 2332 obręb Łukowa objętej KW nr TR1T/00060378/4

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości uprzejmie informuję, że rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2332 o pow. 0,24 ha położonej w m. Łukowa, gmina Lisia Góra, objętej KW Nr TR1T/00060378/4 będącej własnością Gminy Lisia Góra odbyły się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra przy ul. 1 Maja 7.

 

Wadium (zaliczkę) na zakup działki w wysokości 2000,00 zł wpłaciło: 1 oferent.
Do rokowań dopuszczono: 1 oferenta.

Liczba nie dopuszczonych oferentów: brak.

Cena wywoławcza przedmiotu rokowań wynosi: 38 400,00 zł.

Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Cena najwyższa zaoferowana w rokowaniach: 38 400,00 zł (brutto).

Nabywcą nieruchomości ustalony został: Mróz Tadeusz.

Skip to content