Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Informacja w sprawie dystrybucji węgla na terenie gminy Lisia Góra

Węgiel

Wójt Gminy informuje, że Gmina Lisia Góra przystępuje do  dystrybucji węgla dla swoich Mieszkańców po preferencyjnych cenach. Prawo do zakupu węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto będą miały osoby, którym przysługuje dodatek węglowy. Będzie można zakupić do 1,5 tony węgla do końca grudnia br. oraz kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023r.  Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie WNIOSKU O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO na Dzienniku Podawczym pokój nr 10 Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Złożenie wniosku stanowi zobowiązanie do zakupu i odbioru zamówionego węgla.

Jednocześnie informuje, że Gmina nie ma wpływu na jakość sprzedawanego węgla.

Do pobrania:

  1. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego – wersja edytowalna
  2. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego – wersja PDF
  3. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego – PRZYKŁAD JAK NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK
Skip to content