Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

„Jestem Mały, Wiem Więcej”

15 Listopada odbyło się uroczyste podsumowanie projektu : „Jestem Mały, Wiem Więcej”.
Organizatorem projektu był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. małopolskiego.
Projekt „Jestem Mały, Wiem Więcej” w 2022 roku został zrealizowany w 9 Szkołach Podstawowych na terenie województwa małopolskiego, w tym nasza szkoła – jako jedyna w powiecie tarnowskim.
W projekcie udział wzięło 18 uczniów klas drugich i trzecich naszej szkoły.
Projekt obejmował zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Kurs przez kilka tygodni prowadził druh Naczelnik Grzegorz Olechny.
Na zajęciach podejmowane były tematy związane z ekologią i ochroną przyrody, ale także informowaniem o zagrożeniach, udzielaniem pierwszej pomocy, zagrożeniami cywilizacyjnymi, postawą obywatelską, postępowaniem w czasie burzy i powodzi, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, oraz zapoznanie ze sprzętem strażackim.
Każdy uczestnik otrzymał umundurowanie koszarowe strażaka, w którym uczęszczać na zajęcia, które odbywały się w szkole w ramach świetlicy jak również w budynku naszej OSP.
W trakcie uroczystej akademii młodzi adepci pożarnictwa przedstawili nabyte umiejętności . Ponadto został również przeprowadzony egzamin ustny i praktyczny z nabytej przez nich wiedzy, który przeprowadził druh Łukasz Łach – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego .
??‍?? Wszyscy zaliczyli celująco. ?❤?‍?
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz symboliczne nagrody.
W imieniu Zarządu OSP w Pawęzowie Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w projekcie „Jestem Mały, Wiem Więcej”.
Dziękujemy p. Bożenie Świętek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawęzowie za pomoc w realizacji projektu.
Dziękujemy za przybycie na akademię Gościom, a swoją obecnością zaszczycili nas :
bryg. Paweł Poliszak – Z-ca Komendanta KM PSP w Tarnowie,
druh Łukasz Łach – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego,
p. Piotr Miotła – Z-ca Wójta Gminy Lisia Góra ,
druh Daniel Nędza – Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lisiej Górze,
p. Małgorzata Niedojadło -Sołtys Sołectwa Pawęzów,
asp. Daniel Barnaś – Dzielnicowy,
p. Sławomir Turek – Z-ca Dyrektora MORD w Tarnowie,
Rodzice, Opiekunowie, Dziadkowie naszych małych strażaków.
Bardzo dziękujemy p. Marioli Lipińskiej – wychowawczyni klasy 3 za przygotowanie i reżyserię przedstawienia, które wszystkim bardzo się podobało, jak również aktorom i osobom wspierającym akademię.

 

Skip to content