Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Z rehabilitacji mogą skorzystać młodzi mieszkańcy wsi urodzeni w latach 2008-2016 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny, który pobrać można w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub ze strony www.krus.gov.pl. Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:

Skierowanie dziecka na trwający 21 dni turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci  posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi. 

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny, a opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Placówka Terenowa KRUS w Tarnowie oferuje następujące terminy turnusów:

– Horyniec Zdrój 25.06.2023-15.07.2023 – schorzenia układu ruchu

– Iwonicz Zdrój 13.07.2023-02.08.2023 – schorzenia układu odechowego

 

Termin składania wniosków mija 12 maja 2023 roku. Szczegółowe informacje uzyskać można w Placówce Terenowej KRUS w Tarnowie przy ulicy Wałowej 12 oraz pod numerem telefonu (14) 621 59 87 wew. 126.

Skip to content