Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Kolonie letnie dla dzieci rolników, Jarosławiec 2023

Krajowa Rada Izb Rolniczych, we współpracy z Małopolską Izbą Rolniczą, organizuje tegoroczne kolonie letnie dla dzieci rolników, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w Jarosławcu, w terminie 19–27.07.2023 r. (więcej szczegółów w zał. ►programie kolonii).

Mogą z nich skorzystać wyłącznie dzieci i młodzież szkolna, urodzone nie wcześniej niż 01.01.2007 r., których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów, w okresie jakim jest organizowana kolonia, jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie); lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę – konieczne jest zaświadczenie z KRUS (►wzór w zał.).

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 800 zł i należy jej dokonać do dnia 15.06.2023 r. (czwartek) na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa nr BNP PARIBAS:

542030 0045 1110 0000 0211 7710, 

z dopiskiem: cele statutowe, imię i nazwisko uczestnika kolonii, 19–27.07.2023 r.
 
Brak uiszczonej opłaty w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z nie zakwalifikowaniem dziecka na kolonię.

W ramach kosztów uczestnik kolonii ma zapewnione:

  • zakwaterowanie (8 noclegów – zakwaterowanie w pokojach 4-6 osobowych z łazienkami),
  • wyżywienie (5 posiłków dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) – pierwszym posiłkiem jest ciepła obiadokolacja w dniu przyjazdu, natomiast ostatnim śniadanie w dniu zakończenia pobytu),
  • wycieczki oraz atrakcje,
  • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
  • ubezpieczenie,
  • transport na kolonie z miejsca zbiórki i z powrotem.

Wzory dokumentów do pobrania:

►Program kolonii
►Regulamin kolonii
►Wzór zaświadczeniaz KRUS
►Karta kwalifikacyjna,
►Lista – co należy zabrać,
►Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez ►FSUSR i ►KRIR.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Pniak

Tel./fax (012) 643 17 62
e-mail: mir@mir.krakow.pl

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023 roku
został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00 zł na każdego uczestnika.

Skip to content