Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Konsultacje projektu zmiany małopolskiej uchwały antysmogowej!

Logo Małopolska w zdrowej atmosferze

Treść projektu zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski

Z treścią projektu zmienionej uchwały antysmogowej można zapoznać się poniżej. Projekt jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21.

Proponowane do wprowadzenia zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski!

Wszystkie stare kotły powinny zostać wymienione do końca 2023 r.

  • Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
  • Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

 

Konsultacje społeczne

Termin konsultacji

Konsultacje prowadzone są do 24 sierpnia 2022 roku.

Formularz składania uwag i opinii

Uwagi i opinie prosimy przesyłać poprzez poniższy formularz internetowy.

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Królewska 57, 33-332 Kraków z dopiskiem „Konsultacje projektowanych zmian uchwały antysmogowej dla Małopolski” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępne pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/

Skip to content