Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Lisia Góra

Gmina Lisia Góra uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Lisia Góra”. Przedmiotem inwestycji jest realizacja czterech zadań:

  1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 99K, zlokalizowanej na działce nr 391 w km 0+165 do 0+870 w miejscowości Nowa Jastrząbka.
  2. Remont drogi gminnej publicznej nr 203735K, zlokalizowanej na działce nr 668 w km 1+740-2+800 w miejscowości Nowa Jastrząbka.
  3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 388/2 w km 0+000-0+245 w miejscowości Nowa Jastrząbka.
  4. Remont drogi gminnej publicznej nr 203716K w km 0+000-0+263 w miejscowości Kobierzyn.

Przebudowa dróg  ma na celu poprawę jakości obsługi komunikacyjnej przyległych terenów, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kwota dofinansowania  wynosi:  1 688 149,98 zł

Całkowita wartość inwestycji:  1 776 999,98

Data podpisania umowy: Listopad 2023

 

Skip to content