Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Lisia Góra ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.  Wysokość dofinansowania wynosi do 90% poniesionych udokumentowanych kosztów, lecz nie
więcej 7 000 złotych (siedem tysięcy złotych).

Wnioski  przyjmowane będą od dnia 12 lutego 2024 r do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Lisia Góra na 2024.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą
Nr XXXIII/389/2022 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lisia Góra (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2022r., poz. 1494).

Regulamin: https://bip.malopolska.pl/uglisiagora,a,2069849,uchwala-nr-xxxiii3892022-rady-gminy-lisia-gora-z-dnia-24-lutego-2022r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-p.html.

     

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.      

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w pokoju 10 tj. Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Lisia Góra w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 800 do 1700, od wtorku do czwartku od 730 do 1530 oraz w piątek od 730 do 1430pod adresem:

Urząd Gminy Lisia Góra

ul.1 Maja 7

33-140 Lisia Góra

 

Wniosek do pobrania >>tutaj<<

 

Skip to content