Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Nadali trwa rekrutacja w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa” dla osób pracujących powyżej 25 roku życia, w tym również osoby 50+ i posiadające wyższe wykształcenie.

Kto będzie mógł wziąć udział w projekcie?

Od 12 września zapraszamy wszystkie osoby:

  • pracujące,
  • które są związane z Małopolską (przez miejsce pracy, zamieszkania lub nauki)
  • ukończyły 25 rok życia.

Zniesiony zostaje warunek posiadania maksymalnie średniego wykształcenia.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko te osoby, które dotąd nie były uczestnikami „Kierunku Kariera Zawodowa”. Nie ma możliwości skorzystania z usług projektu po raz drugi.

Z czego można skorzystać?

Doradztwo zawodowe

Projekt „Kierunek Kariera Zawodowa” daje możliwość skorzystania z Bilansu Kariery, usługi doradztwa zawodowego. Dla osób o sprecyzowanych celach edukacyjno-zawodowych, czyli znających swoje potrzeby szkoleniowe, doradca przeprowadza jedno spotkanie w formie podstawowego Bilansu Kariery. Jeśli natomiast, w opinii doradcy, cele edukacyjno-zawodowe nie są zbieżne z planami zawodowymi lub uczestnik chce upewnić się jakie umiejętności i kompetencje posiada, doradca proponuje pogłębioną formę Bilansu Kariery, która minimalnie obejmuje 2 spotkania. Do tej pory z usługi podstawowego Bilansu Kariery skorzystało prawie 35 tys. Małopolan, na wersję pogłębioną zdecydowało się ponad 3 tys. osób.

 

Dofinansowanie do szkoleń i kursów

Na spotkaniu z doradcą zawodowym uczestnik może zamówić max. 337 bonów o łącznej wartości 5055 zł, do wykorzystania na szkolenia zawodowe w tym. np. kursy prawa jazdy, kursy operatora koparki, ładowarki, uprawnienia F-gaz, kursy kosmetyczne, florystyczne, krawieckie i wiele innych, oferowanych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wkład własny uczestnika wynosi 15% wartości zamawianych bonów.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod adresem:  https://kierunek.pociagdokariery.pl/

 

Skip to content