Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Nowe laboratorium chemiczne w Szkole Podstawowej w Nowych Żukowicach w pełni wyposażone!

W okresie minionych ferii letnich pomieszczenia po dawnym mieszkaniu socjalnym zostały zaadaptowane na cele dydaktyczne, a dokładnie na nową klasopracownię fizyczno-chemiczną.  Przyznane przez ministerstwo dofinansowanie na wyposażenie nowych pomieszczeń było bardzo skromne, dlatego też to organ prowadzący postanowił „dorzucić” brakujące środki finansowe na ten cel. Dzięki temu jeszcze w tym roku kalendarzowym w okresie przedświątecznym klasopracownia otrzymała pełne wyposażenie zarówno części dydaktycznej (ławki i stoliki uczniowskie, monitor interaktywny o średnicy 75 cali, komputer przenośny, kamera cyfrowa, głośniki ścienne, cyfrowe laboratoria i tablice interaktywne do przedmiotów biologia, fizyka i chemia) oraz do części laboratoryjnej (profesjonalne dygestorium, szafki i szafy na sprzęt i szkło laboratoryjne oraz na odczynniki chemiczne, stół wyspowy z  taboretami do przeprowadzania doświadczeń przez uczniów, blat demonstracyjny). W moim przekonaniu jest to najlepiej wyposażona klasopracownia fizyczno-chemiczna na terenie gminy Lisia Góra!

W tym miejscu chciałbym złożyć  w imieniu własnym, grona pedagogicznego, a przede wszystkim uczniów naszej szkoły serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Lisia Góra Panu Arkadiuszowi Mikuła, jego zastępcy Panu Piotrowi Miotła oraz skarbnik gminy – Pani Monice Świątek za zrozumienie potrzeb szkoły i wielką szczodrość przy przyznaniu  naprawdę dużych środków finansowych. Serdecznie Dziękujemy i życzymy Zdrowych, Radosnych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2023 roku!

 

Tekst, foto: J. Góra

Skip to content