Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Nowe sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła Wlk. w Nowych Żukowicach

Wyremontowana sala w szkole

W okresie ferii letnich  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła Wlk. w Nowych Żukowicach ukończono adaptację pomieszczeń usytuowanych w byłym mieszkaniu służbowym z przeznaczeniem na zorganizowanie nowoczesnej  klasopracowni fizyczno-chemicznej.  Prace remontowo-budowlane trwały niespełna 3 tygodnie, a  ich efekt jest imponujący – wykonano nowe tynki,  pomalowano wodoodporną farbą wszystkie ściany, a  w obniżonym suficie  zainstalowano nowoczesne oświetlenie, ponadto zmodernizowano instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, a także położono kolorową   wykładzinę PCV. Oczywiście teraz kolej na wyposażenie klasopracowni – zarówno części dydaktycznej, jak i części laboratoryjnej. Niezbędny sprzęt zostanie zakupiony  z rezerwy części subwencji oświatowej budżetu państwa na podstawie przygotowanego wniosku, który zostanie złożony przez organ prowadzący szkołę. Pomieszczenia już od 1 września są wykorzystane dla celów  – dydaktycznych – serdeczne podziękowania dla dyrektora szkoły z sąsiedniej szkoły w Starych Żukowicach, który do czasu dostarczenia nowego wyposażenia użyczył szkole krzesła i stoliki uczniowskie. Młodzież  z niecierpliwością czeka na niezbędny sprzęt laboratoryjny, który pozwoli na bezpieczne wykonywanie doświadczeń i eksperymentów fizyczno-chemicznych, a tym samym umożliwi pełną realizację podstawy programowej z przedmiotów fizyka i chemia.

 

Tekst – J. Góra

Foto: A. Bazuła

Skip to content