Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ogłoszenie o przetargu – Wójt Gminy Lisia Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Nowa Jastrząbka

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Księga Wieczysta Nr TR1T/00065548/2
działka nr 294/15

2. Powierzchnia nieruchomości:
pow. 0,10 ha

3. Opis nieruchomości:
województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
gmina: Lisia Góra
obręb: Nowa Jastrząbka
Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 294/15 o pow. 0,10 ha znajduje się w m. Nowa Jastrząbka, gmina Lisia Góra. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od strony południowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane oraz niezabudowane. Przedmiotowa działka jest niezabudowana, porośnięta trawą. Przez działkę przebiega sieć energetyczna oraz sieć wodna. Sieć gazowa zlokalizowana jest na dz.nr 294/1. Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów działka posiada następujące użytki i klasy gruntowe: Ps V.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Skip to content