Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

Wójt Gminy Lisia Góra jako organizator publicznego transportu zbiorowego, działając  na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

1) Nazwa i adres organizatora:  Wójt Gminy Lisia Góra, 1 Maja 7, 33-140  Lisia Góra

2) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: bezpośrednie zawarcie umowy

3) Określenie rodzaju transportu: publiczny autobusowy transport zbiorowy na linii Komunikacyjnej w m. Nowa Jastrząbka relacji:  Wesoła – Pniaki – Wyręby

4) Przewidywana data rozpoczęcia postępowania: 1 stycznia 2025 r.

5) Przewidywany czas trwania umowy 1.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

6) Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

     a) Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lisia Góra,

     b) strona internetowa Urzędu Gminy Lisia Góra,

     c) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lisia Góra.

 

Skip to content