Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ogłoszenie w sprawie nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Lisia Góra przypomina, że osoby, które nie odpowiedziały na wezwanie dotyczące przedłożenia umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, faktur potwierdzających częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych oraz faktury za zużycie wody, proszone są w terminie do końca maja 2023 r. o złożenie stosownych dokumentów w pok. nr 3  w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra.

 

Skip to content