Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. na terenie Gminy Lisia Góra

Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 16 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Szczegółowe informacje dostępne >>tutaj<<

Skip to content