Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Podpisanie umowy na modernizację drogi transportu rolnego w Pawęzowie

W dniu dzisiejszym Wójt Arkadiusz Mikuła, Skarbnik Gminy Monika Świątek oraz p. Elżbieta Wesołowska- prokurent samoistny, przedstawiciel  Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego spółka akcyjna z siedzibą w Dębicy,  podpisali umowę na modernizację drogi transportu rolnego – przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 62K w m. Pawęzów w km 0+012 – 0+450. Koszt inwestycji to 357 501,27 zł brutto a termin wykonania robót to październik 2023 r.

Skip to content