Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Darmowa pomoc prawna w Gminie Lisia Góra

Darmowa pomoc prawna na terenie gminy Lisia Góra  realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dyżury prawników odbywają się w poniedziałki, czwartki i piątki od godz. 8:00- 12:00 w budynku filii Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Witosa 4 w Lisiej Górze. 

Pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie nie jest weryfikowane pod względem dochodów i wypełnia się go u osoby, która udziela pomocy prawnej.

Aby skorzystać z pomocy prawnej należy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu +48 14 68 83 327 lub +48 571 356 913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie).

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefonicznie, e-mail itd.) proszone są o wcześniejszy kontakt celem rejestracji pod numerami telefonu podanymi powyżej.

Istnieje również możliwość samodzielnej rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.

Nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania, każdy uprawiony mieszkaniec może uzyskać pomoc prawną w dowolnej wybranej przez siebie lokalizacji w Powiecie Tarnowskim. Wykaz wszystkich dyżurów oraz szczegółowe informacje na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim znajdują się na stronie https://poradyprawne.powiat.tarnow.pl.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa. Mieszkańcy Powiatu Tarnowskiego mogą się z nią zapoznać na stronie https://poradyprawne.powiat.tarnow.pl

Skip to content